ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako provozovatel webových stránek www.verasnaselova.cz plně respektuji ochranu Vámi sdělených osobních údajů, které zpracovávám a využívám pouze za podmínek a v souladu s platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje, které používám k realizaci uzavření obchodu (objednávky), včetně nezbytných účetních operací – veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Osobní údaje jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami jejich zpracování a právy, které máte v souvislosti s ochranou osobních údajů (GDPR).

Kdo je správcem osobních údajů?

Ing. Věra Snášelová, IČO 12702561, Vitáskova 1598/12, 621 00 Brno zapsaná v živnostenském rejstříku úřadu Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

Provozuji webové stránky verasnaselova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů v průběhu jejich zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mailové adrese info@verasnaselova.cz

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • vás budu podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Osobní údaje svých zákazníků zpracovávám z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do online kurzu, dodání knihy či jiného zboží.
 • Vedení účetnictví
  Jste-li mými zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, ke splnění zákonné povinnosti dle platných právní předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád) pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing - zasílání newsletterů
  Pokud jste mým zákazníkem, nebo jste sice nejste, ale udělili jste mi souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zpracovávám osobní údaje pro mé marketingové účely. Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, údaje o nákupních zvyklostech) využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení – např. newslettery s nabídkou zboží a kurzů, informacemi o akcích, které pořádám nebo se jich účastním atd. Právním důvodem pro tyto účely je právní titul oprávněného zájmu tvorby nových obchodních příležitostí.
  
Pokud narazím na zajímavou tvorbu někoho dalšího, ráda Vám jeho práci v e-mailu doporučím.

  V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • Fotografie a video záznamy ze seminářů
  Na některých našich živých akcích – školeních, seminářích atd. pořizuji fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používám v propagačních materiálech a především na mých webových stránkách. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nezveřejňuji jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci, a to na základě jejich výslovného souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte mi vědět před pořádáním živé akce.

  Pokud spolu komunikujeme prostřednictvím kontaktního formuláře, přímého e-mailu, messengeru či jinak, Vaše osobní údaje nijak dále nezpracovávám.

  Vaše osobní údaje tedy zpracovávám a uchovávám pouze v souladu z legitimních důvodů nebo na základě Vašeho souhlasu. Rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování můžete kdykoli omezit (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení), souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

Dobrovolnost udělení souhlasu

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění ze strany Ing. Věry Snášelové.

Cookies (automaticky získané osobní údaje)

Při provozování mých webových stránek používám „cookies“, a to zejména ke zefektivnění funkčnosti těchto stránek a ke zjednodušení Vaší příští návštěvy (např. uložení hesla pro další návštěvu). Při procházení mých webových stránek zaznamenávají webové servery a služby, které používám, standardním způsobem vaši IP adresu, používaný internetový prohlížeč, dobu, po kterou se na mém webu zdržíte a ze jaké webové stránky můj web prohlížíte . Tyto informace používám rovněž pro zabezpečení mých stránek a pro provádění obchodních a marketingových analýz (např. měření návštěvnosti webu, přizpůsobení zobrazení webových stránek, vyhodnocení marketingových kampaní). Používání cookies a zpracování Vašich výše uvedených údajů je prováděno na základě oprávněného zájmu správce, neboť věřím, že díky tomu Vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.
Procházením webu s cookies souhlasíte s jejich použitím. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat (návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, najdete v „nápovědě“ Vašeho prohlížeče. V případě vypnutí/zakázání cookies je ale možné, že prohlížení mého webu bude pro Vás složitější, některý obsah se Vám nemusí zobrazit správně.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovávám Vaše data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce, nezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který mi ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb., daňový řád, případně další). Vaše osobní údaje získané na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání obchodních sdělení zpracovávám po dobu existence tohoto účelu nebo do odvolání Vašeho souhlasu.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Uplatňuji a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Vámi sdělené osobní údaje využívám pouze pro interní potřeby. Vaše osobní údaje chráním před zneužitím a neposkytuji je bezdůvodně třetím osobám, aniž bych Vás upozornila nebo získala k tomu Váš souhlas. Většinu zpracovatelských operací zvládám sama a nepotřebuji k nim třetí strany.

Výjimku tvoří třetí subjekty, jejichž součinnost je nutná pro vyřízení a dokončení Vaší objednávky (např. zaplacení objednávky, doprava, IT specialisté, případně orgány státní moci). Těmto třetím subjektům poskytuji Vaše osobní údaje v případě nutnosti v minimální nutné míře, které je třeba pro vyřízení Vaší objednávky, či fungování eshopu.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nemohu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:
SmartSelling - aplikace pro komunikaci, web a fakturaci
Facebook - FB pixel
Google - Google Analytics – služba umožňující analýzu eshopu
Je možné, že budu využívat další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Při výběru, budu na zpracovatele klást stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailové adresy info@verasnaselova.cz.

Máte:

 • právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů;
 • právo na přístup  - máte právo požadovat informace, zda, v jakém rozsahu a z jakého právního důvodu zpracovávám Vaše osobní údaje;
 • právo na změnu - pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování  - pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, požadujte znepřístupnění některých údajů,
 • právo na přenositelnost údajů – máte právo obdržet dat mnou zpracovávaná data ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
 • právo vznést námitku proti zpracování - v případě, že nelze vyhovět Vašemu právu na výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiný účel, například přímého marketingu nebo profilování
 • právo na výmaz (být zapomenut) – v případě splnění podmínek stanovených GDPR jsem povinna Vaše osobní údaje smazat – např. údaje již nejsou potřebné pro účely, ke kterému byly shromážděny, subjekt odvolá svůj souhlas a neexistuje jiný právní důvod pro zpracování, nebo byly osobní údaje zpracovány protiprávně. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy mohu smazat všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mailovou adresu.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud se domníváte, že s vašimi údaji nezacházím v souladu s platnými právními předpisy, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych problému porozuměla a případné pochybení mohla napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasílám jen v případě, že jste mým zákazníkem na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud mým zákazníkem ještě nejste, zasílám Vám obchodní sdělení jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo odesláním odvolání souhlasu na emailovou adresu info@verasnaselova.cz.

Mlčenlivost

Ujišťuji vás, že stejně jako já jsou i jednotliví spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 15.10.2018.

Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením zásad zpracování osobních údajů.

V Brně dne 15.10.2018